Välkommen till Anders Klarin!
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare.

Du kan kontakta mig för psykologisk behandling, psykoterapi eller handledning.

Exempel på problem som kan vara kontaktanledning är: Kris, sorg, förluster, stress, utmattning, nedstämdhet, oro, ångest, låg självkänsla, relationsproblem.

En behandling inleds alltid med ett par bedömningssamtal, så att vi tillsammans kan komma fram till vilket behandlingsupplägg som passar dina behov och önskemål.

Min mottagning finns i centrala Lund, Stora Gråbrödersgatan 16.

Du kan kontakta mig via telefon: 0709-757842 eller mail: andersklarin@hotmail.com

Om mig

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare med KBT-inriktning.

Jag har även gått en grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi samt en 3 årig utbildning i ISTDP( Core training).

Jag har arbetat som psykolog sedan 1990, och under dessa år varit verksam som psykolog inom vuxenpsykiatrin fram till 2007 och därefter på min privata mottagning.

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta som handledare. Jag har varit handledare på universitetets psykoterapi-utbildningar, både grundläggande utbildning och legitimationsgrundande utbildning. Dessutom har jag arbetat med handledning av personal inom flera olika verksamheter t ex primärvård, psykiatri, habilitering, somatisk sjukvård, skola, behandlingshem.

PSYKOTERAPI MED KBT-INRIKTNING

KBT utmärks av att vara problemfokuserad och målinriktad. Vi utgår ifrån dina tankar, känslor, beteenden och analyserar sambandet mellan dem. Viktigt är också att förstå hur du påverkas av och påverkar din omgivning dvs relationernas betydelse.

Utifrån dessa analyser får vi en förståelse för vad som vidmakthåller dina problem. Vi utformar tillsammans ett behandlingsupplägg att utgå ifrån och mål att sträva emot

I KBT fokuserar man mest på det som sker i nuet dvs det som vidmakthåller problemen idag, men tidigare erfarenheter och livshistoria är ofta viktiga för förståelsen av hur du har det i ditt liv här och nu.

HANDLEDNING

Jag erbjuder handledning till individer och grupper som arbetar inom olika verksamheter exempelvis   primärvård, psykiatri, somatisk sjukvård, skola, behandlingshem.

Postadress:
Anders Klarin
Klarin Psykoterapi AB
Revingegatan 15
223 56 Lund

Besöksadress:
Stora Gråbrödersgatan 16 i Lund

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Powerd by ITLund