Om mig

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning samt handledare med KBT-inriktning. Jag har även en grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi( steg 1).

Jag har arbetat som psykolog i mer än 25 år. Under dessa år har jag varit verksam inom psykiatrin i 15 år och på min privata mottagning där jag arbetat heltid sedan 2007.

Min kliniska erfarenhet är bred och inkluderar exempelvis ångest, depression, låg självkänsla relationsproblem,  stress, utmattning samt kriser

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta som handledare. Jag har varit handledare på universitetets psykoterapi-utbildningar, både grundläggande utbildning och legitimationsgrundande utbildning. Dessutom har jag arbetat med handledning av personal inom en mängd olika verksamheter exempelvis psykiatri, primärvård, habilitering, skola, somatisk sjukvård, behandlingshem, privata vårdföretag.

VÄLKOMMEN!

Medel i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.