HANDLEDNING

Jag erbjuder handledning till individer och grupper som arbetar inom en mängd olika verksamheter exempelvis psykiatri, primärvård, habilitering, skola, somatisk sjukvård, behandlingshem, privata vårdföretag.